Curriculum

Marta Ballvé, Barcelona, 1965 www.martaballve.com 1994-Llicenciada a Belles arts per la Universitat de Barcelona 1985/1989-Disseny gràfic a l'Escola Industrial i técnica Elisava Taller d’encáustica amb l’artista Gemma Molera a Cerdanyola del Vallés Taller de soldadura d’estany amb l’artista Neus Colet Taller de Gravat a l’escola d’art de Sant Cugat del Vallés “De la paraula a la imatge” La poesia visual com a discurs poètic alternatiu al MACBA PREMIS I SELECCIONS -2017 Centre d'Art Maristany Seleccionada a la convocatoria “Les lleixes del camp” Presento el proyecte “Teixir el Silenci” -2016 Seleccionada Premi Telax. Organitzat per la Galeria Antoni Pinyol. Reus -Seleccionada per al Certamen Laura otero. Miajadas -Premi internacional de petit format MxEspai -2015 Guanyadora del Primer Premio Pintura Expochess Vitoria -2013 Guanyadora del LXX Premi de Pintura Centelles. -2012 El Projecte “Biografies visuals” és seleccionat per Casa Elizalde, Barcelona per ser exposat a la planta que dedica a l’art contemporani. -2011-Seleccionada Premi Telax Galeria Antoni Pinyol. Reus -2009 Accèsit Premi Petit Format. Sant Cugat Vallés -2006 -"Ex - libris i els llibres" casa Aymat - Sant Cugat del Vallès -2002 -Premi Honda de Pintura, La Garriga (seleccionada exposició) la pintura de -2001-ll Royal Premier concurs de pintura. Concurs de pintura Malaga -1994-"Seleccionada per la Mostra d'art contemporani català. Galeria Canals. -"Premi "Miguel García Camacho". "-llustre col·legi oficial de rectors i llicenciats de Belles Arts".Casa Elizalde.Barcelona. Des de de 1999 ha desenvolupat diversos projectes expositius: Trajectoria Individual: Anys 80: En un entorn artístic que és caracteritza pel retorn a la pintura el meu treball parteix de la importància dels elements formals per aconseguir la màxima força expressiva Anys 90: Son moments de preocupació, despareix l'eufória de la dècada anterior, es torna als treballs mes efímers, mes intimistes. L'estética del moment es defineix com aquella que dons cós als continguts. La força d'internet i les noves tecnologíes abocan a l'inmediatessa i al canvi constant, havia que assumir “la fugacitat de les coses” Els meus treballs en aquells moments tenen com a protagonistes les formes circulars , totes aquelles que dennotan moviment. En tant als contiguts, desenvolupo un projecte que gira al entorn al “Antagonisme” com a concepte que defineix el moment que estem vivint. Década 2000: El canvi de dècada provoca una mirada enrera. A partir d'un article de premsa que parla sobre “El siluetazo” dels anys 80 a Argentina desenvolupo un projecte que tindrà com a protagonista “La silueta” i tot el que implica aquesta forma tant formal com conceptualment. A l'any 2009 presento a la galeria Pou d'Art de Sant Cugat del Vallés la prmiera part d'aquest projecte. Aqui l'important és asumir la força de l'imatge, l'impacte d'una silueta buidai tot el que és pot explicar a apartir d'ella. Tots ens siluetem i aquestes siluetes buides passan a formar part de l'exposició. 2011 La segona part d'aquest projecte pren com a títul “No + invisibilitat”. Aquí pren protagonisme la paraula. Amb el lema “NO +...” els nens i nenes de les escoles visitan l'exposició i les seves siluetes amb inscripicions al interior de tot el que pensen que no haurie de passsar mes a aquest mon omplen els aparadors de la galeria. 2011 Les imatges prenen protagonisme , vivim un moment de gran força visual .Presentaré un projecte que porta per títol “Biografies visuals” , en aquest la yuxtaposició d'imatges dona peru al contungut. E presentaré per primera vegada a la Casa de Cutura de Sant Cugat del Vallés i l'any seguent , al 2012, és seleccionat per ser presentat a la Casa Elixalde, Barcelona. 2012 Exposició Galeria Dieu Moviment Creatiu de Granollers Aquest mateix any presento un projecte que parla de com segons percebem les imatges cada persona connecta amb la realitat de manera diferent 2013 Es comença a parlar de la importància de fusionar técniques, i maneres de fer Presento una serie de pintures reversibles i que penjen del sostre i escultures que surten de la paret com a usió de les diverses disciplines artístiques. Porta per títol HIBRIDITZACIÓ. 2015 Del meu interés per les imatges i de com la percepció condiciona la nostre visió del món neix un projecte que porta per títol “IMATGES IMBRICADES” projecte que presento al 2015 a la Galería Pou d'Art de Sant Cugat del Vallés on les imatges enllaçan amb les emocions. Actualment el meu interés gira entorn a la manca de diàleg, considerada com una de les mancances de la nostre societat i entorn a aquesta idea prén protagonisme el “valor del silenci” i com representar tot alló que queda per dir. 2016 En un moment en que la falta de diàleg és una de les caréncies de la nostra societat treballo amb petit format per crear un projecte que porta per títol “ Objectes pel diàleg” El presento a Urban Gallery. Barcelona http://www.dieu.nu/dieu/09_marta_ballve.html http://www.artwindow.es/artistas/marta-ballve/ http://mballve.blogspot.com.es/ www.poudart.com www.museusantcugat.cat www.artquintanes.com www.premisartautocugat.com www.radiosantcugat.cat www.lagarriga.cat www.antonipinol.com http://tv.cugat.cat/TVRVideo/TVRCugat.html?ir=998 http://tv.cugat.cat/TVRVideo/TVRCugat.html?ir=1328 http://tv.cugat.cat/TVRVideo/TVRCugat.html?ir=1137 http://tv.cugat.cat/TVRVideo/TVRCugat.html?ir=1240 http://www.bonart.cat/actual/la-casa-elizalde-acull-una-exposicio-de-marta-ballve/ 1994-Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona 1985/1989-Diseño gráfico en la Escuela Industrial y técnica Elisava Taller de encáustica con el artista Gemma Molera en Cerdanyola del Vallés Taller de soldadura de estaño con el artista Neus Colet Taller de Grabado en la escuela de arte de Sant Cugat del Vallés "De la palabra a la imagen" La poesía visual como discurso poético alternativo al MACBA PREMIOS Y SELECCIONES -2017 Centro de Arte Maristany Seleccionada en la convocatoria "Las repisas del campo" Presento el proyecto "Tejer el Silencio" -2016 Seleccionada Premio Telax. Organizado por la Galería Antoni Pinyol. Reus -seleccionadas para el Certamen Laura otero. Miajadas -Premio internacional de pequeño formato MxEspai -2015 Ganadora del Primer Premio Pintura Expochess Vitoria -2013 Ganadora del LXX Premio de Pintura Centelles. -2012 El Proyecto "Biografías visuales" es seleccionado para Casa Elizalde, Barcelona para ser expuesto a la planta que dedica al arte contemporáneo. -2011-Seleccionada Premio Telax Galería Antoni Pinyol. Reus -2009 Accésit Premio Pequeño Formato. Sant Cugat Vallés -2006 - "Ex - libris y los libros" casa Aymat - Sant Cugat del Vallès -2002 -Premio Honda de Pintura, La Garriga (seleccionada exposición) la pintura de -2001-ll Royal Premier concurso de pintura. Concurso de pintura Málaga -1994- "Seleccionada para la Muestra de arte contemporáneo catalán. Galería Canals. - "Premio" Miguel García Camacho "." -llustre colegio oficial de rectores y licenciados de Bellas Artes ".Casa Elizalde.Barcelona. Desde 1999 ha desarrollado diversos proyectos expositivos: Años 80: En un entorno artístico que se caracteriza por el retorno a la pintura mi trabajo parte de la importancia de los elementos formales para conseguir la máxima fuerza expresiva Años 90: Son momentos de preocupación, desaparece la euforia de la década anterior, se vuelve a los trabajos más efímeros, mes intimistas. La estética del momento se define como aquella que dones coso a los contenidos. La fuerza de internet y las nuevas tecnologías vierten al inmediatessa y al cambio constante, había que asumir "la fugacidad de las cosas" Mis trabajos en aquellos momentos tienen como protagonistas las formas circulares, todas aquellas que dennotan movimiento. En tanto a los contenidos, desarrollo un proyecto que gira en torno al "Antagonismo" como concepto que define el momento que estamos viviendo. Década 2000: El cambio de década provoca una mirada atrás. A partir de un artículo de prensa que habla sobre "El siluetazo" de los años 80 en Argentina desarrollo un proyecto que tendrá como protagonista "La silueta" y todo lo que implica esta forma tanto formal como conceptualmente. En el año 2009 presento a la galería Pozo de Arte de Sant Cugat del Vallés la prmiera parte de este proyecto. Aqui lo importante es asumir la fuerza del imagen, el impacto de una silueta buidai todo lo que se puede explicar a partir de ella. Todos nos silueta y estas siluetas vacías pasan a formar parte de la exposición. 2011  Las imágenes toman protagonismo, vivimos un momento de gran fuerza visual .Presentaré un proyecto que lleva por título "Biografías visuales", en este la yuxtaposició de imágenes mujer peru al contungut. E presentaré por primera vez en la Casa de Cutura de Sant Cugat del Vallés y el año siguiente, en 2012, es seleccionado para ser presentado en la Casa Elixalde, Barcelona. 2012 Exposición Galería Dios Movimiento Creativo de Granollers Ese mismo año presento un proyecto que habla de cómo según percibimos las imágenes cada persona conecta con la realidad de manera diferente 2013 Se empieza a hablar de la importancia de fusionar técnicas, y maneras de hacer Presento una serie de pinturas reversibles y que cuelgan del techo y esculturas que salen de la pared como alusión de las diversas disciplinas artísticas. Lleva por título hibridización. 2015 De mi interés por las imágenes y de cómo la percepción condiciona nuestra visión del mundo nace un proyecto que lleva por título "IMÁGENES imbricadas" proyecto que presento el 2015 en la Galería Pozo de Arte de Sant Cugat del Vallés donde las imágenes enlazan con las emociones. Actualmente mi interés gira en torno a la falta de diálogo, considerada como una de las carencias de nuestra sociedad y entorno a esta idea prende protagonismo el "valor del silencio" y cómo representar todo lo que queda por decir. 2016 En un momento en que la falta de diálogo es una de las carencias de nuestra sociedad trabajo con pequeño formato para crear un proyecto que prota por título "Objetos por el diálogo" El presento a Urban Gallery. Barcelona ENLACES http://www.dieu.nu/dieu/09_marta_ballve.html http://www.artwindow.es/artistas/marta-ballve/ http://mballve.blogspot.com.es/ www.poudart.com www.museusantcugat.cat www.artquintanes.com www.premisartautocugat.com www.radiosantcugat.cat www.lagarriga.cat www.antonipinol.com http://tv.cugat.cat/TVRVideo/TVRCugat.html?ir=998 http://tv.cugat.cat/TVRVideo/TVRCugat.html?ir=1328 http://tv.cugat.cat/TVRVideo/TVRCugat.html?ir=1137 http://tv.cugat.cat/TVRVideo/TVRCugat.html?ir=1240 http://www.bonart.cat/actual/la-casa-elizalde-acull-una-exposicio-de-marta-ballve/ CATÁLOGOS 1996• Catálogo editado por MANIFIESTO BARCELONA GALERÍA. “Artistas de la galería” 1997• Catálogo editado por MANIFIESTO BARCELONA GALERÍA .ARTEXPO-97 1999• MARTA BALLVÉ.”Cercar el sentit més pur de les coses”Catálogo editado por el Ajuntament de Sant Cugat del Vallés con motivo de laexposición realizada en la casa de Cultura. 2000• Catálogo editado por elAjuntament de la Garriga con motivo del PREMI HONDA DE PINTURA 2001• Catálogo editado por L’ILLA DIAGONAL con motivo de la exposición de arte contemporaneo 2002• Catálogo editado por el Ayuntamiento de la Garriga con motivo del “PREMI HONDA DE PINTURA.”• - Catálogo editado por L’ILLA DIAGONAL con motivo de la exposición de arte contemporáneo 2006-Catálogo editado con motivo de la exposición “EX-LIBRIS I ELS LLIBRES” Casa Aymat Sant Cugat del Vallés 2006 /2011 Catálogo con las obras seleccionadas por el Premio de Pintura “Petit Format” 2011 Catálogo en pdf con motivo del Premio Telax de Pintura organizado por la Galería Antoni Pinyol.

Entrada destacada

1 Enero 2018 PROYECTO ELOGIO AL SILENCIO

Mi interés por la fuerza que genera un momento de silencio , el silencio entre líneas y todo lo que se esconde trás élme ha llevado a trabaj...