miércoles, 24 de octubre de 2012

Hasta el 18 de Noviembre en la GALERIA ARTWINDOW. c/Balmes 52, Barcelona http://claudipuchades.blogspot.com.es/

Mentre uns hivernen, congelant, momentaniament, les seves constants vitals, la Marta Ballvé, les activa, hibriditzant-se en alquímica fusió matèrica i tècnica que agermana pintura, escultura, fotografia i gravat, en una sola condició emocional que l'ajuda a projectar, per mitjà de l'acció creativa, la seva manera personal d'entendre la complexitat de l'existència tot cercant, a la vegada, la teva mirada de complicitat, visual i sentimental, exposant-se, com ara fa a l'ARTwindow de Barcelona, a través d'un conjunt d'obres que sota el títol genèric d'"Hbridització", et facilitaran, fins al 18 de novembre, el coneixement de les claus del seu univers plàstic. De la mateixa manera que la barreja de sangs millora la qualitat genètica de la gran ètnia humana, contrariant la suposada excel.lència de la puresa racial, la mixtura artística, que identifica ara per generació espontània, el treball de la Marta, també millora els seus resultats, a l'aprofitar, amb intel.ligència i sensibiltat, els aspectes més positius de cadascuna de les tècniques triades, mentre trenca, amb visceral valentia, els esquemes tradicionals del gèneres artístics, aventurant-se per desconeguts camins experimentals cap a espais de creació de llibertat infinita i lectures múltiples. Marta Ballvé ha reconvertit l'espai d'ARTwindow en un fragment de realitat natural selvàtica. on, atmosfera, flora i fauna, són ara aquestes obres híbrides que et faciliten, com a lianes penjant arreu, terra, sostre i parets, desplaçar-te agilment, amb el cos i l'esperit, superant obstacles fins a completar l'itinerari que l'artista et proposa sense condicionar, en absolut, la teva particular manera d'enfocar-lo. Tot i que són les mans de l'artista les que, guiades per l'energia de les seves emocions i dels seus silenciosos pensaments, dirigeixen el treball creatiu de la Marta, són finalment, les pròpies obres les qui decideixen, autònomes, la seva concreció final, convidant l'autora a signarles amb la satisfacció, momentània, de la feina ben feta, com a punt final d'un procés i punt de partença, alhora, de noves necessitats expressives per fusionar-se, una vegada més, amb nosaltres, espectadors híbrids del seu món http://www.artwindow.es/

sábado, 6 de octubre de 2012

Hasta el 18 de Noviembre en ARTWINDOW, Barcelona

HIBRIDIZACIÓN Interrelación de las diversas técnicas pintura, escultura, fotografía, grabado que enriquecen el proceso creativo y dentro de cada una de ellas ir más allá de lo aprendido. La emoción como hilo conductor de un proceso que se inicia por una motivación , continua en busca de un momento de silencio y concluye cuando el silencio se apodera de ti. Atender, percibir , sentir, que nuestra manera de hacer nos ayude a consolidar nuestra manera de ser y estar. Marta Ballvé

Projecte HIBRIDITZACIÓ. Desde el 18 de Octubre en artWINDOW. Barcelona/ HIBRIDIZACIÓN PROJECT Since October ,18 in artWINDOW, Barcelona

HIBRIDITZACIÓ
Interrelació de les diverses tècniques; pintura, escultura, fotografia, gravat que enriqueixen el procés creatiu i dins de cadascuna d'elles anar més enllà de l'après. L'emoció com a fil conductor d'un procés que s'inicia per una motivació , contínua a la recerca d'un moment de silenci i conclou quan el silenci s'apodera de tu. Atendre, percebre , sentir, que la nostra manera de fer ens ajudi a consolidar la nostra manera de ser i estar. . Marta Ballvé HIBRIDIZACION Interrelation between various techniques; painting, sculpture, photography, printmaking Emotion as thread of a process initiated by a motivated, continuous seeking a moment of silence and ends when the silence seizes you Attend, perceive, feel, our way to make help us consolidate our way of being and living. Marta Ballvé

Entrada destacada

1 Enero 2018 PROYECTO ELOGIO AL SILENCIO

Mi interés por la fuerza que genera un momento de silencio , el silencio entre líneas y todo lo que se esconde trás élme ha llevado a trabaj...